Fizykoterapia

Fizykoterapia

Fizykoterapia jest jednym z głównych działów fizjoterapii, często z nią utożsamiana. Fizykoterapia obejmuje szeroką gamę zabiegów, wykorzystujących działanie lecznicze różnych form energii występujących w naturze, ale dla potrzeb terapeutycznych wytwarzanych przez specjalistyczne aparaty. Elektroterapia, terapia ultradźwiękami, terapia skojarzona, magnetoterapia, laseroterapia i światłolecznictwo oraz krioterapia to podstawowe działy naszej oferty w fizykoterapii.
Image

Galwanizacja / jonoforeza

To zabieg, w którym wykorzystuje się prąd stały tzw. galwaniczny.
 

Działanie
 • rozszerzenie naczyń krwionośnych, w wyniku bezpośredniego, pobudzającego oddziaływania prądem na naczynia
 • pod katodą wzrasta pobudliwość mięśni i nerwów, a pod anodą maleje,
 • działa przeciwbólowo /anoda/
Image

Diadynamic

Prąd Diadynamiczny (DD) : zwany również prądem Bernarda wspomaga leczenie wielu dolegliwości.

Działanie
 • przeciwbólowe - wyraża się podwyższeniem progu odczuwania bólu
 • powstawanie w tkankach substancji histaminopodobnych - mających właściwości rozszerzania naczyń krwionośnych
 • wzmożenie aktywności naczynioworuchowej
 • polepsza ukrwienie tkanek
 • w zależności od zastosowanego prądu, powoduje wzmożenie lub obniżenie napięcia mięśni
Image

Interdyn

Prądy Interferencyjne /prądy Nemeca/
 
 

Działanie
 • dynamiczne pole interferencyjne skutecznie zapobiega zjawisku przystosowywania się tkanek do działania prądów
 • silny efekt przciwbólowy
 • wywołuje skurcze mięśni szkieletowych oraz gładkich
 • rozszerzenie naczyń krwionośnych, zwiększenie ukrwienia, poprawienie odżywienia i zwiększenie przemiany materii tkanek
 • usuwa obrzęki pourazowe i alergiczne
 • działa na autonomiczny układ nerwowy, zmniejsza napięcie nerwów współczulnych
 • wpływa na funkcję kory nadnerczy
Image

Elektrostymulacje

Zabieg elektroleczniczy, w którym wykorzystuje sie prąd impulsowy.

 

Działanie

Najczęściej wykonuje się elektrostymulację nerwów i mięśni.

Są dwie metody elektrostymulacji :

1. jednobiegunowa: tutaj nerw lub mięsień pobudza się elektrodą czynną, której wymiary są znacznie mniejsze od elektrody biernej. Elektrodę czynną przykłada się do skóry w miejscu odpowiadającym tzw. punktowi motorycznemu (punkt, w którym nerw wnika bezpośrednio do mięśnia).

2. dwubiegunowa : ułożenie na skórze dwóch małych, równej wielkości elektrod w pobliżu przyczepów mięśnia - tą metodę stosuje się przy elektrostymulacji mięśni odnerwionych, w takim przypadku punkty motoryczne nie istnieją, ponieważ uszkodzone włókna nerwu straciły zdolność przewodzenia impulsów.

Image

Laseroterapia

Prąd Diadynamiczny (DD) : zwany również prądem Bernarda wspomaga leczenie wielu dolegliwości.
 

Działanie
 • usprawnienie metabolizmu komórkowego
 • poprawa wykorzystania tlenu
 • poprawa ukrwienia
 • działanie przeciwbólowe
 • działanie przeciwzapalne
 • polepszenie przewodnictwa nerwowego
Image

Sollux

Niewidzialne promieniowanie podczerwone - zakres 770 - 1500 nm widma elektromagnetycznego. Wnika w głąb ciała na ok 20 mm.

Działanie miejscowe
 • rozszerzenie naczyń włosowatych skóry, a w związku z tym, zwiększony przepływ przez tkanki krwi tętniczej
 • zmniejszenie napięcia mięśni
 • podwyższenie progu odczuwania bólu, a zatem działanie przeciwbólowe
 • wzmożenie przemiany materii
 • pobudzenie receptorów cieplnych skóry, a w następstwie tego, do wpływu odruchowego na narządy głębiej położone
Image

Bioptron

Światłolecznictwo jest działem fizykoterapii, w którym wykorzystuje się promieniowanie podczerwone, widzialne oraz nadfioletowe.

Metoda
Na początkach lat 80-tych , zespół naukowców stworzył źródło światła oparte na laserze ale pracujące w niemal całym spektrum światła widzialnego i po części podczerwieni. Badania ujawniły właściwości fizyczne mające podstawowe znaczenie dla skuteczności leczenia światłem. W oparciu o tą technologię powstał system leczenia światłem BIOPTRON . Bazą był oryginalny wynalazek prof.dr n.med. Mestersa chirurga, specjalisty laseroterapii 30 lat temu na Uniwersytecie Semmelweis w Budapeszcie.Terapię światłem Biotron zarejestrowano jako formę zapobiegania, leczenia i rehabilitacji.
Image

Ultradźwięki

Podczas zabiegu wykorzystuje się drgania mechaniczne o częstotliwości 800-24000 kHz.
 

Metoda
Zjawiska występujące w tkankach ludzkich poddanych działaniu ultradźwięków są bardzo różne w zależności od miejsca ich stosowania. Dużą "dźwiękochłonność" wykazuje tkanka nerwowa, mniejszą mięśniowa, a najmniejszą z racji swojej zwartej struktury tkanka tłuszczowa. Podstawowym efektem działania ultradźwięków na tkanki jest działanie mechaniczne zwane "mikromasażem", a spowodowane jest wahaniem ciśnień w przebiegu fali dźwiękowej. Również bardzo ważną składową ich działania jest wpływ na biochemię tkanek, prowadzący do ich lepszego utleniania.
Image

Pole magnetyczne VIOFOR

Podczas zabiegu wykorzystuje się drgania mechaniczne o częstotliwości 800-24000 kHz, aby zwiększyć efektywność zabiegów wykorzystuje się pośrednictwo wody, która jest najlepszym ośrodkiem rozchodzenia się fali dźwiękowej. Zabiegi ultradźwięków w wodzie wykonuje się np. w przypadkach reumatoidalnego zapalenia stawów ręki czy stopy.

   ul. Miła 19
87-100 Toruń
 
  509 176 390   786 019 193